plende

SSO | Site Security Online

 
Chroń swoją stronę internetową.
 
To niezwykle skuteczne narzędzie w walce ze złośliwym oprogramowaniem. Codziennie skanuje stronę WWW w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, a w przypadku jego wykrycia natychmiast je usuwa, zanim stanie się ono przyczyną poważnych problemów. Daje pełną widoczność zmian, które mają miejsce na stronie - informuje o każdej modyfikacji pliku.

Po wykupieniu usługi masz możliwość umieszczenia na swojej stronie Pieczęci Zaufania, która użytkownikom odwiedzającym Twoją stronę daje informację, że znajdują się na zaufanej i bezpiecznej witrynie. Komunikaty tego typu wpływają pozytywnie na podejmowanie decyzji zakupowych. Równocześnie nie musisz się obawiać, że odwiedzający stronę będą powiadamiani o wykrytych zagrożeniach. W przypadku, gdy narzędzie wykryje problem, pieczęć wyświetla datę ostatniego bezbłędnego skanowania strony. Jeśli w ciągu kilku dni właściciel strony nie usunie problemu, wówczas przestaje się ona wyświetlać.
 
W sytuacji, gdy wyszukiwarki znajdą na stronie złośliwe oprogramowanie, dodają one taką witrynę na "czarną listę", co powoduje spadek jej pozycji. Dzięki naszej usłudze nie tylko zapobiega takim sytuacjom, ale również monitoruje czy dana strona nie znalazła się na takiej liście.